Page 1 of 1

Təhsil haqqı gəlməlidir

Posted: April 4th, 2020, 7:45 pm
by EL-KHAN
Bakı-dan Torontaya təhsil haqqı gəlməlidir. Kimlər Bakı-ya pul göndərmək istəyirsə xəbər versin.