Xocalı soyqırımı, Kanada xarici işlər nazirin müavini

Köçmə, uçuş, əşya, muqaisə və s.
Post Reply
EL-KHAN
Articles: 0
Posts: 495
Joined: June 12th, 2019, 3:15 pm

Xocalı soyqırımı, Kanada xarici işlər nazirin müavini

Post by EL-KHAN » March 16th, 2020, 9:48 pm

Marta Morgan is Deputy Minister of Foreign Affairs and previously served as Deputy Minister of Immigration, Refugees and Citizenship.

EL-KHAN
Articles: 0
Posts: 495
Joined: June 12th, 2019, 3:15 pm

Re: Xocalı soyqırımı, Kanada xarici işlər nazirin müavini

Post by EL-KHAN » March 16th, 2020, 9:49 pm

Kanada Xarici İşlər Nazirin müavini, Marta Morgan Xocalı soyqırımı ilə əlagəli məktubu cavablandırıb.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Post Reply